CYHOEDDI YMGEISYDD GORLLEWIN ABERTAWE

11/05/2017

Mae Plaid Cymru wedi cyhoeddi eu hymgeisydd yn etholaeth Gorllewin Abertawe ar gyfer yr etholiad cyffredinol ar 8 Mehefin.

Dywedodd Rhydian Elis Fitter, sydd wedi graddio o Brifysgol Abertawe ac yn byw'n lleol:

"Teimlais reidrwydd i sefyll yn yr etholiad hwn oherwydd bod Cymru wedi'i hanwybyddu'n llwyr yn y trafodaethau Brexit hyd yn hyn. Mae'n glir na all y Blaid Lafur gyfrannu'r llais cryf sydd ei angen ar Gymru wrth iddyn nhw ymgecru ymhlith ei gilydd.

"Bydd y Torïaid yn ennill mwyafrif helaeth yn Lloegr. Yr unig ffordd o'u rhwystro rhag dwyn grym ac arian oddi wrth Gymru yw trwy ethol cynifer o Aelodau Seneddol Plaid Cymru ac sy'n bosibl.”

Mae Rhydian Elis Fitter yn gweithio dros y Dr Dai Lloyd, Aelod Cynulliad a gipiodd sedd yn rhanbarth De-orllewin Cymru'r llynedd ac felly mae ganddo brofiad o gynorthwyo pobl leol ynghylch materion o bob math.

"Oni bai ein bod ni'n sicrhau tîm cryf o Aelodau Seneddol Plaid Cymru, bydd gan y Blaid Dorïaidd rwydd hynt i beryglu dyfodol pobl Cymru," meddai Dr Lloyd.

"Mae Llafur wedi rhoi'r gorau i ennill yr etholiad hwn - dyna paham mae gyda ni yng Nghymru ras dau geffyl rhwng Plaid Cymru a'r Torïaid. Rwy’n gwybod y bydd Rhydian Fitter yn Aelod Seneddol o'r radd flaenaf - un a rydd i bobl Gorllewin Abertawe y llais cryf sydd ei angen i ymladd droson ni yn San Steffan."

DIWEDD

Cyswllt: Dafydd Williams (daitenby@gmail.com)

Rhydian Fitter (Rhydianplaid@hotmail.co.uk)