Angen Prentisiaethau, Medd y Blaid

25/01/2016

Byddai llywodraeth Plaid Cymru yn y Cynulliad Cenedlaethol yn creu 4,000 o brentisiaethau i Abertawe dros y bum mlynedd nesaf, medd darpar ymgeisydd y Blaid dros Orllewin Abertawe, Dr Dai Lloyd.

Byddai'r Blaid yn defnyddio cyfran Cymru o'r ardoll prentisiaethau i greu'r swyddi ychwanegol hyn dros dymor nesaf y Cynulliad ar ôl etholiadau Fis Mai nesaf, dywedodd wrth gyfarfod o'r gangen leol.

Fe ddaw tua £150m i Gymru bob blwyddyn yn dilyn cynnydd yn y gwariant yn Lloegr a gyhoeddwyd gan y Canghellor yn ei adolygiad Fis Tachwedd.

 "Er gwaethaf ymdrechion o'r blaen, mae nifer sylweddol o bobl ifanc Abertawe rhwng 16-18 mlwydd oed sydd heb fod mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant ", meddai Dr Lloyd, sy'n feddyg teulu lleol.

"Rydyn ni am gynnig gobaith gwirioneddol o ddyfodol gwell iddyn nhw - a dyna paham y byddai llywodraeth Plaid Cymru'n defnyddio cyfran Cymru o'r ardoll prentisiaethau i fuddsoddi mewn 50,000 o leoedd newydd."

Bydd addewid yn rhan ganolog o ymrwymiadau maniffesto'r Blaid ar yr economi, fydd hefyd yn cynnwys cynnig i greu fersiwn newydd o Awdurdod Datblygu Cymru, meddai Dr Lloyd.