Diogelu Fferm Gymunedol - Plaid

24/07/2015

Dylai Llywodraeth Cymru gamu i mewn i ddiogelu dyfodol y fferm gymunedol yn Fforestfach, meddai darpar ymgeisydd Plaid Cymru dros Orllewin Abertawe Dr Dai Lloyd.

Mae hyn yn dilyn adroddiadau bod y fferm mewn perygl o gau ei drysau hen ragor o gefnogaeth gyhoeddus.

"Mae'r fferm gymunedol hon yn chwarae rhan addysgiadol allweddol, yn arbennig ymhlith pobl ifanc heb gysylltiad â'r cefn gwlad ", meddai Dr Lloyd, sy'n feddyg teulu lleol.

"Mae'n hanfodol eu bod ni'n amddiffyn ein prif asedau drwy'r cyfnod hwn o doriadau mae llywodraeth Llundain yn gwthio drosodd", meddai Dr Lloyd.

"Carwn weld Lywodraeth Cymru'n cydweithredu â Chyngor Abertawe i ganfod cefnogaeth gan y Loteri a ffynonellau eraill i alluogi'r fferm gymunedol barhau â'i gwaith rhagorol."