Newyddion

12/09/2019  Plaid Cymru i ddod i Abertawe
Plaid Cymru i ddod i Abertawe

Bydd aelodau Plaid Cymru o bob cwr o'r wlad yn dod at ei gilydd ar gyfer eu Cynhadledd Flynyddol ddydd Gwener 4 a dydd Sadwrn 5 Hydref 2019 yn Theatr y Grand, Abertawe.

Darllena fwy...

24/05/2017  Lansio Ymgyrch yn Abertawe
Lansio Ymgyrch yn Abertawe

Mae Plaid Cymru wedi trefnu lansiad llwyddiannus o ymgyrch Rhydian Fitter, ei hymgeisydd ar gyfer yr etholiad cyffredinol yng Ngorllewin Abertawe.

Darllena fwy...

11/05/2017  CYHOEDDI YMGEISYDD GORLLEWIN ABERTAWE
CYHOEDDI YMGEISYDD GORLLEWIN ABERTAWE

Mae Plaid Cymru wedi cyhoeddi eu hymgeisydd yn etholaeth Gorllewin Abertawe ar gyfer yr etholiad cyffredinol ar 8 Mehefin.

Darllena fwy...

09/03/2017  Rhoi Diwylliant ar yr Agenda
Rhoi Diwylliant ar yr Agenda

Wrth gyfarfod ag arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, yn Amgueddfa'r Glannau yn Abertawe (09/03/17), galwodd ymgeiswyr Plaid Cymru am roi diwylliant wrth galon llywodraeth leol.

Darllena fwy...

29/12/2016  Galw am Ailgylchu Defnydd Lapio Nadolig
Galw am Ailgylchu Defnydd Lapio Nadolig

Mae'r Aelod Cynulliad Dr Dai Lloyd yn apelio i deuluoedd ledled Cymru i ailgylchu holl ddefnydd pecynnu anrhegion a chardiau Nadolig.

Darllena fwy...

03/11/2016  Cefnogi Strategaeth Seiclo
Cefnogi Strategaeth Seiclo

Mae'r Aelod Cynulliad Plaid Cymru Dr Dai Lloyd wedi datgan ei gefnogaeth i gynllun newydd i sicrhau fod pob cymuned leol yn Abertawe yn gallu defnyddio llwybr seiclo diogel i ganol y ddinas.

Darllena fwy...

26/09/2016  Ymladd i Arbed Amgueddfa Abertawe
Ymladd i Arbed Amgueddfa Abertawe

Mae darganfyddiad hen baentiad sy'n werth £3 miliwn yn dangos pwysigrwydd achub Amgueddfa Abertawe, meddai'r Aelod Cynulliad Plaid Cymru Dr Dai Lloyd.

Darllena fwy...

14/03/2016  Ymladd Am Ddyfodol Amgueddfa Abertawe
Ymladd Am Ddyfodol Amgueddfa Abertawe

Mae Plaid Cymru wedi galw ar Gyngor Abertawe i sicrhau dyfodol Amgueddfa Abertawe, sy'n wynebu toriadau llym yn ei chyllideb.

Darllena fwy...

11/02/2016  Condemnio Cau'r Llysoedd
Condemnio Cau'r Llysoedd

Mae Plaid Cymru wedi condemnio'r penderfyniad gan lywodraeth San Steffan i gau deg o lysoedd yng Nghymru, gan gynnwys Llys Sifil a Theulu, Castell Nedd a Phort Talbot.

Darllena fwy...

25/01/2016  Angen Prentisiaethau, Medd y Blaid
Angen Prentisiaethau, Medd y Blaid

Byddai llywodraeth Plaid Cymru yn y Cynulliad Cenedlaethol yn creu 4,000 o brentisiaethau i Abertawe dros y bum mlynedd nesaf, medd darpar ymgeisydd y Blaid dros Orllewin Abertawe, Dr Dai Lloyd.

Darllena fwy...

07/01/2016  Croesawu Cytundeb Canser
Croesawu Cytundeb Canser

Mae ymgeisydd Cynulliad Plaid Cymru dros Orllewin Abertawe Dr Dai Lloyd wedi croesawu cynlluniau ei blaid am 'gytundeb canser' i wella gwasanaethau ledled Cymru.

Darllena fwy...

13/12/2015  Galw am Ddatganoli'r Heddlu a'r Llysoedd i Gymru
Galw am Ddatganoli'r Heddlu a'r Llysoedd i Gymru

Mae Plaid Cymru wedi cynyddu'r pwysau i drosglwyddo rheolaeth dros gyfraith a threfn i Gymru ar ôl i adroddiad Seneddol honni bod "anhrefn" wrth eu gweinyddu o San Steffan.

Darllena fwy...

29/11/2015  YMLAEN A'R LAGŴN - PLAID
YMLAEN A'R LAGŴN - PLAID

Mae Plaid Cymru wedi lansio deiseb i sicrhau bod Lagŵn Llanw Bae Abertawe yn mynd yn ei flaen. Dywedodd Dr Dai Lloyd darpar ymgeisydd y Blaid yng Ngorllewin Abertawe y byddai'r Lagŵn Llanw'n dod â manteision sylweddol i Gymru - gyda swyddi newydd, ynni glanach ac adnewyddadwy ac atyniad i dwristiaid.

Darllena fwy...

12/11/2015  Condemnio Cau Swyddfeydd Trethi
Condemnio Cau Swyddfeydd Trethi

Mae ymgeisydd Cynulliad Plaid Cymru yng Ngorllewin Abertawe wedi condemnio cynlluniau i gau pob swyddfa dreth yng Nghymru, gan gynnwys un yn Abertawe, a chanoli'r gwasanaeth ar ganolfannau yng Nghaerdydd a Lerpwl.

Darllena fwy...

08/11/2015  Gwella'r Mesur neu Ewch, medd y Blaid wrth Crabb
Gwella'r Mesur neu  Ewch, medd y Blaid wrth Crabb

Mae ymgeisydd Plaid Cymru wedi galw am ymddiswyddiad Ysgrifennydd Gwladol Cymru Stephen Crabb oni bai ei fod yn sicrhau pwerau digonol i'r Cynulliad Cenedlaethol.

Darllena fwy...

16/10/2015  Lansio Ymgyrch Dr Dai
Lansio Ymgyrch Dr Dai

Mae Plaid Cymru wedi lansio ymgyrch i ennill etholaeth Gorllewin Abertawe yn etholiadau'r Cynulliad fis Mai nesaf (1pm Dydd Gwener 16 Hydref 2015).

Darllena fwy...

20/09/2015  Cefnogwn y Ffoaduriaid, Medd Plaid Cymru
Cefnogwn y Ffoaduriaid, Medd Plaid Cymru

Mae ymgeisydd Cynulliad yn galw ar Lywodraeth Cymru i arwain y gwaith o gynorthwyo ffoaduriaid o Syria.

Darllena fwy...

24/07/2015  Diogelu Fferm Gymunedol - Plaid
Diogelu Fferm Gymunedol - Plaid

Dylai Llywodraeth Cymru gamu i mewn i ddiogelu dyfodol y fferm gymunedol yn Fforestfach, meddai darpar ymgeisydd Plaid Cymru dros Orllewin Abertawe Dr Dai Lloyd.

Darllena fwy...

23/07/2015  Condemnio Brad y Blaid Lafur ar Dlodi Plant
Condemnio Brad y Blaid Lafur ar Dlodi Plant

Mae cefnogwyr Llafur yng Nghymru wedi'u bradychu gan fethiant eu plaid i wrthwynebu toriadau mewn cynhaliaeth plant mewn tlodi gan y Torïaid, dywedodd ymgeisydd Cynulliad Plaid Cymru yng Ngorllewin Abertawe, Dr Dai Lloyd.

Darllena fwy...

21/06/2015  Arian Iechyd i'r Rheng Flaen
Arian Iechyd i'r Rheng Flaen

Mae angen ar y gwasanaeth iechyd drosglwyddo arian o weinyddu i feddygon a nyrsys yn y rheng flaen, medd Plaid Cymru.

Darllena fwy...


Tudalen 1 o 4 - Nesaf - Olaf