Manifesto Plaid Cymru ar gyfer Abertawe

Anelwn at ddinas flaengar, fodern ar gyfer yr 21ain ganrif sydd falch o'i threftadaeth Gymreig

• Parhau â'n cefnogaeth i hybu hyrwyddo Abertawe'n ddinas diwylliant, gyda mesurau megis ehangu Amgueddfa Abertawe.
• Hybu tai cymdeithasol fforddiadwy, gan roi pen ar werthu tir y Cyngor i ddatblygwyr.
• Ail-agor gorsafoedd rheilffordd lleol, e.e. Cocyd.
• Cefnogi prosiect Lagŵn Lanwol Bae Abertawe.
• Hybu ail-ddatblygu Sant Helen fel y gall criced sirol i Abertawe.
• Datblygu cyfleoedd ar gyfer pobl ifainc.
• Sicrhau cefnogaeth ar lefel y gymuned i ddelio â phroblemau iechyd meddwl, camddefnydd cyffuriau ac alcohol ayb.
• Rheoli taflu sbwriel ar y slei.
• Rhoi pen ar esgeuluso adeiladau cymunedol - e.e. Clwb y Bechgyn ym Mayhill - a seilwaith drwy Ddinas Abertawe.
• Sicrhau cyrchu deunyddiau lleol ar gyfer prosiectau'r Cyngor a hybu datblygu busnes lleol• Dim mwy o adeiladau uchel!
• Hybu presenoldeb yr heddlu yn y gymuned.
• Dim mwy o fân-chwarae gyda system draffig canol y ddinas!
• Hybu atebolrwydd a chyfrifoldeb landlordiaid .
• Cyflwyno polisi cadarn i reoli defnydd pla-laddwyr a sicrhau ailgylchu plastig, ayb.
• Amddiffyn ein rhwydwaith gwasanaethau bysiau, gan sicrhau argaeledd mwy, gwasanaethau dibynadwy a thaliadau rhesymol.
• Parhau ag ehangu â'n rhwydwaith llwybrau beicio.