Y Digartref mewn helfa sbwriel Plaid Cyru

Ymunodd aelodau Plaid Cymru yn Abertawe a Gŵyr gyda phobl ddigartref mewn helfa sbwriel gymunedol yng nghanol y ddinas.

Gwirfoddolwyr helfa sbwriel yn y Strand, canol Abertawe (fore Dydd Sadwrn 10 Tachwedd, y tu fas i Wallich, Dinas Fechan, Strand SA1 2AW)Ers yr haf, mae aelodau o'r Blaid wedi trefnu rhedfa cawl Nos Sul dan arweiniad darpar ymgeisydd Seneddol dros etholaeth Gwyr, John Davies.

"Fe gwrddon ni â nifer o bobl ddigartref yn ystod y rhedfa cawl ac maen nhw wedi helpu gyda'r helfa sbwriel - sy'n dangos eu bod nhw am roi rhywbeth yn ôl i'r gymuned", meddai Rhiannon Barrar, ysgrifennydd cangen Gorllewin Abertawe o'r Blaid.

"Rydyn ni'n ddiolchgar i Gyngor Dinas Abertawe am ddarparu offer hel sbwriel - ac i'r Smoke Haus, Wind Street, a baratodd chilli côn carne i'w ddosbarthu i'r bobl ddigartref wedyn".

 

Os dymunwch ymuno â gweithgareddau Cangen Gorllewin Abertawe Plaid Cymru, cysyllter â Dafydd Williams ar daitenby@gmail.com.

Bydd y datganiadau diweddaraf ar y dudalen Newyddion.